Socialboards og den nye
personvernforordningen (GDPR)

 

Sikker håndtering av persondata i kundedialogen.

Tilrettelagt for GDPR

Socialboards startet GDPR forberedelse i 2017, og kan tilby en løsning som inneholder funksjoner, prosesser, systemer – og dokumentasjon som gir deg trygg håndtering av brukerdata når GDPR trer i kraft 1. juli.Portal for innsynsbegjæringer

Alle har rett til generell informasjon om hvordan en virksomhet benytter personopplysninger dersom de ber om det.

Socialboards tilbyr våre kunder en egen portal for å håndtere innsynsbegjæringer, hvor kunder enkelt og trygt kan identifisere seg og automatisk få generert en datafil med full oversikt over lagrede data fra sosiale medier, epost og chat.

Kontroll på dataflyten med egen brannmur

Hold dine data trygt innenfor EU/EØS med Socialboards GDPR Brannmur modul.  Alle forsøk på innlogging og data tilgang utenfor EEA forhindres automatisk dersom denne er skrudd på.


Sensitivt innhold

For spesielt sensitive eller følsomme personopplysninger vil det gjelde særlige regler etter innføringen av GDPR. Eksempler er rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk oppfatning eller medlemskap i fagforening,  helseforhold (som allergier, sykefravær, legebesøk og graviditet) og seksuelle forhold og orientering vil være sensitive opplysninger.

Socialboards har algoritmer som automatisk identifiserer og varsler om sensitivt innhold.

Kontroll på delt innhold i eposter

Socialboards åpner for samhandling på tvers av organisasjonen, uten at du mister kontroll på hvilken informasjon som blir delt i eposter.


Automatisk sletting av personopplysninger

Virksomheten skal i henhold til GDPR rette eller slette opplysninger om deg når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige.

Socialboards sletter personlig informasjon og tilhørende logger automatisk på bakgrunn av dine egne innstillinger.

Tilgangskontroll

Socialboards supporterer SSO (single sign-on) og to-fase autentisering, samt behovs-bekreftelse når nye brukere i selskapet får tilgang til person informasjon.


Tvunget SSL/TLS for brukere av tjenesten

Kryptert data – både i bevegelse og lagret

All data i bevegelse krypteres med sikreste versjon av SSL og TLS. Lagret data blir sikret av Microsoft Azure sine tjenester for krypterte databaser og ustrukturert data (vedlegg etc).