Våre 3 beste tips for en mer effektiv kundeservice hverdag

Folks kjøpevaner dreies naturlig nok mot netthandel i disse dager, og dialogen flytter seg til digitale kanaler. Det gjør det ekstra viktig å ta seg tid til hver enkelt kunde, og få vedkommende til å føle at nettopp deres henvendelse er viktig for deg og din bedrift.

Gjennom en kombinasjon av smarte funksjoner i Socialboards – og en personlig “touch” – kan du jobbe effektivt og samtidig gi kunden en god kundeopplevelse. Her er våre 3 beste tips for en mer produktiv kundeservice-hverdag:

1. Selvhjelp, svar-maler og automatiske svar
Gjør informasjonen lettere tilgjengelig – både for deg og kunden. Vi anbefaler at du jobber aktivt med gode faq artikler og svar maler som kan brukes i kundedialogen. Inspirasjon til innhold finner du i den daglige dialogen med kundene, og ved å sjekke mest leste artikler og oversikten over siste søk i faq dashboard’et. Du kan også opprette automatiske svar til kunden når nye saker kommer inn, for å kontrollere forventninger rundt svar tid.

2. Be kunden om mer informasjon i skjemaer
Ofte trenger man mer bakgrunnsinformasjon om en sak enn det kunden har oppgitt i utgangspunktet for å løse en sak på best mulig måte. Bruker du skjemaer fra Socialboards, kan du automatisk be kunden om mer informasjon, basert på innholdet i saken. Se eksempel i denne faq artikkelen.

3. Styr saken til riktig medarbeider med regel motoren
Mange er sikkert kjent med regler i Outlook. Socialboards har en tilsvarende «regel motor» som du kan bruke til å styre saker til ulike kategorier – og dermed også medarbeidere – i din innboks. Les mer om hvordan denne funksjonen settes opp i denne faq artikkelen.