Automatisk tildeling av saker med rules engine

Regelmotor i kundeservice gir bedre samhandling

Regelmotor i kundeservice

Automatisk sortering og tildeling av henvendelser øker effektiviteten på kundeservice. Med Regelmotor (Rules Engine) kan du nå styre meldinger inn i ulike køer automatisk basert på forhåndsdefinerte regler. Det gir mer effektiv arbeidsflyt til agenter og teams. 

Automatisering av manuelle rutiner

Blir henvendelsene til selskapet håndtert av riktige personer med en gang? Og er det manuelle rutiner og diskusjoner over bordet for å få henvendelsene sendt til riktig person? Da er det rom for effektivisering.

Bedre samhandling i kundeservice

Med Socialboards nye Regelmotor blir det nå mulig å automatisere filtrering og tildeling av henvendelser. Lag regler som for automatisk og effektiv fordeling til bestemte agenter og team – det gir både bedre kundeopplevelser og bedre intern samhandling. 

Socialboards Regelmotor gir:

  1. Raskere håndtering av saker ved å fjerne unødvendige og manuelle arbeidsoppgaver
  2. Tildeling av rett sak til rett person – mindre manuell sortering
  3. Automatiserer repeterende oppgaver gjør det lettere å forebygge sporadiske feil

Funksjoner i Regelmotor’en

Regelmotor fungerer litt som du er vant til fra Outlook fra Microsoft. Du kan nå styre og filtrere henvendelser i Socialboards basert på:

  • Avsenders e-post adresse
  • Avsenders navn
  • Avsenders domene
  • Innhold i overskrift
  • Nøkkelord i teksten
  • Meldingstype
  • Meldingskilde

Økt effektivitet i kundeservice

Hvilke arbeidsoppgaver, manuelle sorteringer og rutineoppgaver ønsker du å automatisere? Sett variablene slik at det passer flyten i ditt kundesenter. Ta kontakt med oss i dag hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en regelmotor gir økt effektivitet på kundeservice.