Socialboards lanserer Support Widget. Få Chat, FAQ og Skjema ett sted!

Chat øker kraftig som kanal for kundedialog. Det gjør også gode selvhjelpsløsninger, som dynamiske FAQ. Skjema gir i tillegg god struktur på henvendelser.

Socialboards lanserer nå Magic Support Widget, og kombinerer både Chat, dynamisk FAQ og Skjema på ett sted!

 

Chat og Direkte Meldinger (DM) øker raskt i volum, og erstatter først og fremst kundedialog fra telefon. Mange selskaper regner at en kundeserviceagent kan håndtere inntil 5 chatter samtidig. Kunden kan også gjøre andre ting samtidig, og slipper å taste telefonnummer, gjøre innvalg og høre på ventemusikk. Med chat kan kunde og agent avklare spørsmål med en gang, og kan laste ned dialogen når den er avsluttet. Socialboards chat kommer også med støtte for tale og video-filer.

Chatbot kan også integreres med chat, slik at det blir en sømløs overlevering av dialog fra chatbot til agent. Agent kan overvåke og ta over dialoger fra chatbot, og chatbot kan sende kunden videre til agent når den ikke kan fullføre dialogen på egen hånd.

 

“Frequently Asked Questions” (FAQ), eller “Ofte Stilte Spørsmål” er viktig for å redusere gjentakende spørsmål. På samme måte som mange bruker nettlesere til å søke seg frem til alternativer og svar, så ønsker mange selv å søke seg frem til alternativer og svar om ditt selskap og ditt produkt. En god FAQ skal redusere gjentakende spørsmål, forbedre din SEO og være en kunnskapsbase om ditt selskap og ditt produkt.

Socialboards FAQ er søkbar og dynamisk. De mest aktuelle artiklene vises først og du kan “pinne” artikler til topp. Den gir også statistikk over leste saker.

 

 

Epost er for mange den mest brukte kanalen for kundeservice. For å bøte på manglende struktur har noen flere felles epost-adresser, som sted@, avdeling@, kundeservice@ og bestilling@. 

Skjema kan effektivisere kundehenvendelsene for både kunde og selskap. Legg til felt som kundenummer, tema, lokasjon og feilkode slik at saken kommer rett til riktig agent og kan løses med én gang.

 

Socialboards’ Magic Support Widget 

brandes med ønsket ikon, logo og farge. Den plasseres etter ønske, og kan poppes på tid. Velg mellom Chat, FAQ og Skjema/Epost eller full pakke, og i hvilken rekkefølge det skal presenteres.

Socialboards FAQ og Skjema kan i tillegg legges nettsiden eller i sosiale medier.

Alle meldinger som kommer inn via Socialboards Support Widget kommer umiddelbart inn i Socialboards Innboks, og kan kan naturligvis kombineres med meldinger fra andre kanaler fra Sosiale Medier og Epost.

 

Sjekk ut Socialboards Support Widget nede til høyre på denne siden, og ta kontakt for å teste ut hvordan det kan se ut for ditt selskap!

[hubspot type=form portal=2810430 id=d2b544bb-49a2-48f7-9fee-d65dcfd22db0]