Måned: august 2019

Net Promoter Score eller NPS er en KPI for digital kundetilfredshet og kundeservice. Hva skal til for at du er i grønn sone og styrker din lønnsomhet?

Hva er Net Promoter Score eller NPS?

NPS score eller Net Promoter Score er ledelsesinformasjon satt i system. Du måler lojalitet og kundetilfredshet til en virksomhet.  Den måles på en skala fra 0-10 basert på kunders subjektive bedømming av sannsynligheten for anbefaling til en venn eller kollega. Det hevdes å være en korrelasjon mellom utvikling i NPS og utvikling i omsetning. Hva […]

Les mer