Post navigation

Produkt

Oppdateringer 4. juli 2017

Den første juli oppdateringen kom 4 juli. Se oppdateringer og nye funksjoner.

4. juli utgaven av SocialBoards har flere nye funksjoner og forbedringer. En kort oppsummering finner du her:

Håndtering av saker (innboks og oppsett)

 • Forbedret lesbarhet i innboksen
 • Mulig å velge bakgrunnsfarge for meldinger som har gått over SLA
 • Du kan nå skrive ut en sak til skriver eller PDF
 • Mulig å endre epost-malen som benyttes når du videresender saker
 • Twitter og instagram meldinger kan nå automatisk legges til i kategorier
 • Oppsettet er nå tilgjengelig på norsk
 • Mindre oppdateringer og forbedringer

Webskjemaer

 • Mulig å vise skjulte kategorier i enkelte skjemaer

FAQ

 • La til Open Sans font i artikkel editoren
 • Styling av faq’er med egen CSS
 • Mindre oppdateringer og forbedringer