Get AWESOME at Customer Service

All your customer inquiries in one unified inbox

Start your trial today

Support your customers

in their own preferred environment

Tell me more

Case study: Grocery store chain Rema 1000

How we help one of the largest grocery stores in norway improve customer service.

Read the Case Study

Now available: SocialBoards Chat!

Looking for a simple chat solution to help out customers on your website? As of today, you’ll be able to handle Chat tickets in your SocialBoard. Check out the new Chat module here >>

Trusted by well-known, consumer focused brands

customer-grid-png


A short introduction

SocialBoards Promo Video

Latest news

Product Updates

The GDPR Module from Socialboards saves time and provides control

As of May 25, the General Data Protection Regulation, better known as the GDPR, came into force in the EU. As of July 20, also in the EEA. All individuals in the region are now protected by the new privacy regulation. Customer Service daily deals with user data. It may be a challenge to ensure a consistent and correct data processing at all levels. And, especially when the dialogues take place on various platforms.  

 

Multi-channel dialogues and the GDPR

As more and more companies use more channels to communicate with their market, challenges follow the multi channel availability.

With GDPR users now have the Right of access and the Right to erasure information stored about their activity. If information is to be distributed, consent from the user is required, unless the information is considered of legitimate interest to the user.

Providing information to users requesting access to the information stored about them could be time challenging and time consuming. What if there was a service that automized the process? The good news is; There is!

 

Automating Access Request

Basically, users should request access channel by channel. With Socialboards, users now can identify themselves in all the relevant channels in one portal, whether be it Chat, Email, Facebook, Twitter, Instagram or others. Socialboards generates a data file for all channels based on the request, and voilá – you have saved both the user and yourself from a whole lot of clicking!

Is the GDPR Module applicable for Socialboards modules only?

No, the GDPR Module from Socialboards may be used to collect user data from other systems too, and be distributed in the same data file.

 

Anonymization and detection of Sensitive Personal Data

More than ever, it is crucial to everyone working in Customer Service to be cautious and conscious with the user information received.

Socialboards solves the challenges with GDPR in customer service. The entire customer dialogue can be anonymized on your side, during the process or after closing the case. Also, a dialogue containing sensitive personal data is automatically flagged if sensitive personal data is detected.

All data is encrypted, both when stored and in traffic, and both structured and unstructured data, like images and attachments.

 

Would you like to know more about how Socialboards solves Customer Service issues related to GDPR and beyond? We would love to help you care for your customers and your business.

God kundeservice er den nye markedsføringen
SocialBoards Inbox

God kundeservice er den nye markedsføringen

For en bedrift kan det ta flere år å bygge opp et godt rykte, men kun minutter å ødelegge det. Dette skjer som følge av kunders stadig økende behov for dialog med bedrifter, sammen med fremveksten av internett som gir kunder stadig større makt. I tillegg er det økt vekt på tjenesteyting og kundeservice som gjør at markedsføringen beveger seg fra det tradisjonelle fokuset på produkter til et større fokus på kundene og deres behov.

I dag ser vi at kunder i mye større grad enn før er en stor del av verdiskapningsprosessen hos de fleste bedrifter. Dette skjer som følge av at kundenes deltakelse i å skape kjernetilbudet har økt ved at de selv får ta del i utforming av produkter og tjenester, samt at deres oppfatninger inkluderes i hele prosessen. Denne forretningsmetoden har vokst frem fra en økende forståelse av kundene som en aktiv medprodusent i verdiskapingen, fremfor rollen som passiv mottaker av verdi. Endringen kan beskrives ved at fokuset ved kjøp har forandret seg. Mens man tidligere primært så på verdien av et produkt eller tjeneste, ser man i dag på verdien av kundens bruk av produktet eller tjenesten. Ut ifra dette er valget om å inkludere kunden i å skape verdier sammen med produktet, tjenesten eller leverandøren, en målrettet handling som har som mål å oppnå en høyere verdiopplevelse.

Opplever en kunde å bli behandlet dårlig av en bedrift som man har betalt en vare eller tjeneste hos, eller forventer god kundeservice men ikke får dette, kan det føre til at vedkommende fraråder andre å handle hos denne bedriften. I verste fall spres budskapet på sosiale medier der tusenvis av andre kunder og potensielle nye kan få med seg denne meldingen. Dette kan være fatalt for enkelte bedrifter, og gjenspeiler hvor viktig det er med god kundeservice. Dårlig erfaring med kundeservice fører til at 79 % av kundene forteller det videre til andre, mens hele 89 % går over til en konkurrent (CEI Report 2011). Denne typen konsekvenser bør få bedrifter til å revurdere måten de yter kundeservice på, og kunderelasjoner bør bli en førsteprioritet i enhver strategiplan. Det er langt enklere – og kostnadsbesparende – å holde på eksisterende kunder, enn det er å fortsette med en taps- og erstatningsstrategi.

God kundeservice er med andre ord det som kan gi bedrifter et konkurransefortrinn hvis de gjør det riktig, og møter kundenes behov og tilfredsstiller dem når det trengs. Det er derfor svært viktig å møte kundene sine i alle de riktige kanalene, og vite verdien av kundenes oppfatninger og tilbakemeldinger. Dette er noe vi i SocialBoards hjelper bedrifter med, slik at de kan bli best på kundeservice. Våre tjenester kan hjelpe din bedrift med å redusere antall henvendelser med opp til 50%, gir bedrifter full kontroll på sin kundedialog på ulike plattformer, reduserer responstid og hjelper til med riktig håndteringer gjennom innsikt og analyse. På denne måten vil din bedrift kunne yte bedre kundeservice, noe som skaper fornøyde kunder og dermed også god markedsføring!

Ønsker du å prøve oss ut du også, kan du starte en gratis prøveperiode HER.

Thousands of requests served every week

Unique tickets handled

Replies sent

Customers served

Customer Support Heros

What our clients say about us

Jeanette Johnsen, Senior Communication Executive, REMA1000

“REMA 1000 have been working with SocialBoards and the fantastic team since they first got started. SocialBoards helps us deliver on our most important core value – every day: Our customer is our boss.”

Jeanette Johnsen, Senior Communication Executive, REMA1000
Morten Skjelbred,Engagement & Content Manager, Telia Norway

“Thanks for your great responsiveness and always having an answer to our questions! You respond quickly and deliver the features we need. Its a real joy to work with you :-)”

Morten Skjelbred,Engagement & Content Manager, Telia Norway
Oddbjørn Sjøgren, CTO, YAY Media

For our company, distributed across multiple geographical locations across the globe, it has been vital to have a great service to coordinate the dialog with the customer in all our channels. SocialBoards is the perfect solution for this challenge. Easy to get started, easy to use and dedicated professionals that has taken our needs seriously.”

Oddbjørn Sjøgren, CTO, YAY Media
Kristian Blixhavn Jakobsen, Salesmanager Social Media, DNB

“SocialBoards has been openly embraced by our customer service agents who deals with a large quantity of customer engagements on social media daily. The feedback from the users are that they gain a quick overview and that the user interface in SocialBoards makes it easier to cooperate with multiple team-members on the engagements.”

Kristian Blixhavn Jakobsen, Salesmanager Social Media, DNB
Andreas Jakobsen, Kundeservice agent, Telia Norway

“To have all these services unified in one system, streamlined our customer service! With SocialBoards as a hub, we can respond to our customers faster and more efficient.”

Andreas Jakobsen, Kundeservice agent, Telia Norway
Nils Arne Hågensen, Webeditor, LO Favør

“With SocialBoards we not can easily follow up questions and stay on top of the dialog with the customer. It is a brilliant tool and was a major part of our success in our campaign. Highly recommended!”

Nils Arne Hågensen, Webeditor, LO Favør